Forside   |   Profil   |   Anlægsteknik   |   Byggeri   |   Bæredygtighed   |   Geoteknik   |   Miljø   |   Vandforsyning   |   Kontakt   |   Organisation   |   Job   |   Sidste nyt
Miljøpolitik og miljøledelse

Eksternt
Dines Jørgensen & Co. A/S forsøger så vidt muligt altid at integrere miljørigtig projektering i vores projektmateriale.

Vi arbejder grundlæggende med begrebet miljørigtig projektering svarende til principperne i Håndbog i Miljørigtig projektering, BPS publikation 121.

Vi tager hensyn til miljøet på alle niveauer og ved løbende at videreuddanne medarbejderne. På denne måde får vi løst miljø-
spørgsmål på et højt fagligt niveau.

Endvidere tilstræber vi, at de relevante problemstillinger er belyst på de rigtige tidspunkter i projekteringen. Dette gør det muligt at tage de beslutninger og vælge de løsninger, der resulterer i mindst mulig belastning af miljøet.

Dines Jørgensen & Co. A/S forsøger altid i samarbejde med bygherren at opstille miljømålsætninger, der tager videst muligt hensyn til miljøet. Som en naturlig følge søger vi også at påvirke bygherren til at vælge de mest optimale miljømæssige løsninger.

Såfremt bygherre har særlige miljøkrav defineret i et miljøprogram, integrerer vi disse i miljørigtig projektering.

Virksomhedens sikkerheds- og sundhedssystem varetages af firmaets sikkerhedskoordinatorer.

Sikkerheds- og sundhedsarbejdet udføres efter de bekendt-gørelser, der er knyttet til Arbejdsmiljøloven og knyttes sammen med firmaets miljøpolitik.

Internt

Dines Jørgensen & Co. A/S arbejder konstant på at medvirke til en bæredygtig udvikling ved løbende at mindske virksomhedens samlede miljøbelastning.

Vi tager begrebet miljøledelse alvorligt og inddrager mange aspekter i dette arbejde.

Ved at gennemgå og optimere alle arbejdsrutiner på alle niveauer i virksomheden bliver også arbejdsmiljøet inddraget i miljøledelse. Miljøledelse medvirker til at gøre alle medarbejderne - og dermed hele virksomheden - mere miljøbevidste.

Vi arbejder derfor systematisk med at udvikle, udføre og vedligeholde virksomhedens miljøpolitik. Dines Jørgensen & Co. A/S skal være et godt sted at arbejde, også miljømæssigt.
Vi vægter medarbejdervelvære ved løbende at forbedre vores interne kommunikation, og fokusere på aktiv medarbejderindflydelse.

Firmaets forbedringsindsats er primært forebyggende og koncentreret omkring nedbringelse af ressourceforbrug og miljøbelastning på en økonomisk forsvarlig måde. Indsatsen er forebyggende og fremadrettet.
Hillerød afdeling
Kirsebæralle 9-11
3400 Hillerød
Telefon 48 26 06 66
dj@dj-co.dk
Sorø afdeling
Energiens hus, Energivej 3
4180 Sorø
Telefon 57 86 06 66
dj@dj-co.dk
DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød
Telefon 25 94 06 66
mg@dj-mg.dk